Biogaz

Nasza firma zajmuje się badaniami w zakresie prowadzenia procesu fermentacji metanowej pod kątem badań mikrobiologicznych

Prowadzimy badania w zakresie określania

  • wydajności powstawania biogazu na bazie różnych źródeł surowcowych
  • parametrów surowców do produkcji biogazu m. in. sucha masa, sucha masa organiczna
  • zawartości metanu i wodoru w próbach biogazu metodą GC
  • badania populacji mikrobiologicznej
  • określanie zawartości wolnych kwasów tłuszczowych metodą GC

Ponadto proponujemy szkolenia i doradztwo w zakresie wyżej wymienionych badań oraz postępowania i prowadzenia procesu fermentacji metanowej.