Pracujemy nad nowym enzymem pochodzącym z islandzkich gejzerów

  • Artykuły
  • 06.02.2019
FiXiT - Polimeraza w gorącej wodzie kąpana

 

 

Joanna Tymecka-Mulik i Katarzyna Burkiewicz podczas pobierania próbek gorącej wody z gejzerów. Islandia 2016.

A&A Biotechnology bierze udział w projekcie Virus X finansowanym w ramach programu Horizon 2020 (Ne projektu 685778). W projekcie tym badamy możliwości wykorzystania nieznanych do tej pory enzymów pochodzących z nowych wirusów bakteryjnych bytujących w ekstremalnych środowiskach charakteryzujących się wysoką temperaturą, ogromnym ciśnieniem hydrostatycznym czy też wysokim zasoleniem.

Jednym ze znalezionych enzymów jest polimeraza DNA o właściwościach pozwalających na wydajną i wolną od błędów amplifikację kolistych cząsteczek DNA oraz długich odcinków genomowego DNA. Dzięki zastosowaniu tego enzymu możemy w krótkim czasie amplifikować izotermicznie DNA praktycznie bez błędów i w dużych ilościach, pozwalających na wykonanie badań takimi technikami jak PCR, real-time PCR czy NGS. Dlatego nazwaliśmy nasz enzym FiXiT DNA polymerase.

Wierzymy, że wkrótce będzie on cennym narzędziem w Państwa laboratoriach pozwalając na uzyskanie wielu ciekawych wyników szczególnie z Państwa cennych materiałów badawczych.