Fermentacja

Nasza firma oferuje Państwu możliwość prowadzenia procesu fermentacji w celu

 • optymalizacji fermentacji w warunkach fermentacji stacjonarnej i fed-batch
 • produkcji białek w warunkach fermentacji stacjonarnej i fed-batch
 • produkcji biomasy komórkowej i jej separacji z użyciem wirówki przepływowej
 • prowadzenia fermentacji aerobowej i anaerobowej

Dostępne skale fermentacji

Nasza firma oferuje Państwu możliwość prowadzenia procesu fermentacji w następujących fermentorach

 • 4 fermentory 2,5 litrowe firmy Applicon elektroda red-ox
 • 2 fermentory 30 litrowe firmy SGI
 • 1 fermentor 80 litrowy firmy SGI

Monitoring procesu fermentacji

Proces fermentacji może być monitorowany z użyciem następujących czujników

 • temperatury
 • elektroda pH
 • elektroda red-ox
 • czujnik biomasy
 • elektroda konduktometryczna
 • czujnik ciśnienia

Dodatkowo możliwe jest automatyczne pobieranie próbek z fermentora z przeznaczeniem do analiz z użyciem chromatografii HPLC i GC