Inżynieria genetyczna

Wykorzystując wiedzę i zdobyte doświadczenie w pracy badawczo-usługowej oferujemy Państwu pomoc w realizacji indywidualnych projektów badawczych, projektowaniu doświadczeń, analizie wyników. Dostosowujemy ofertę do indywidualnych potrzeb każdego z naszych klientów.

Klonowanie molekularne

Oferujemy następujące usługi w zakresie klonowania genów

 • klonowania i przeklonowywania genów do układów prokariotycznych (bakterie) i eukariotycznych (drożdże)
 • klonowanie genów do układów ekspresji RNA in vitro i in vivo w systemach prokariotycznych
 • klonowanie genów do ekspresji białek w systemach prokariotycznych i drożdżowych
 • projektowania starterów do klonowania
 • projektowania sekwencji genów pod kątem optymalnych kodonów (ang. codon usage)

Identyfikacja organizmów metodami biologii molekularnej

Wykonujemy identyfikację taksonomiczną/gatunkową bakterii, grzybów z wykorzystaniem metody PCR oraz sekwencjonowanie genów 16S rRNA lub ITS

Usługa obejmuje

 • izolację matrycy DNA z dostarczonego materiału (hodowla, osad. itp.)
 • amplifikację fragmentu DNA
 • klonowanie do wektora
 • selekcję plazmidów rekombinowanych
 • sekwencjonowanie
 • porównanie uzyskanych wyników z danymi zamieszczonymi w GenBank
 • raport końcowy

Sekwencjonowanie DNA oraz analiza fragmentów DNA

Oferujemy usługę w zakresie

 • sekwencjonowania trudnych matryc DNA
 • sekwencjonowanie z produktów PCR
 • klonowanie produktów PCR oraz ich sekwencjonowanie
 • analizy wielkości fragmentów DNA

Badania populacyjne z użyciem technik biologii molekularnej

Oferujemy usługi w zakresie

 • ogólnej oceny zawartości bakterii i archeonów w próbce
 • oceny jakościowej populacji bakterii archeonów
 • oceny zmienności populacji bakterii i archeonów w zależności od zmian czynników zewnętrznych
 • oceny stabilności określonej populacji bakterii i archeonów po wprowadzeniu do układu badawczego naturalnego lub sztucznego
 • izolacji homogennych kultur bakterii aerobowych i anaerobowych

Diagnostyka molekularna

badanie polimorfizmów SNP

 • projektowanie i wybór starterów do detekcji SNP
 • sekwencjonowanie rejonów zawierających SNP

Projektowanie i eksperymentalne sprawdzanie układów Real-Time PCR

 • projektowanie starterów dla układów qPCR opartych na detekcji SYRB Green i EvaGreen
 • projektowanie i wybór sond oraz starterów dla układów qPCR opartych na detekcji u użyciem sond typu TaqMan

Badanie grzybów i bakterii

 • projektowanie i wybór algorytmów detekcji i identyfikacji czynników etiologicznych zakażeń
 • projektowanie i wybór testów diagnostycznych infekcji grzybiczych i bakteryjnych
 • zbieranie danych do tworzenia baz umożliwiających identyfikację pleśni, drożdży i bakterii