Produkcja białek

Nasza firma dysponuje niezbędną aparaturą i doświadczeniem w zakresie

 • ekspresji białek rekombinowanych w skali laboratoryjnej i pilotażowej
 • oczyszczania białek w w skali laboratoryjnej i pilotażowej
 • oczyszczania przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych w skali laboratoryjnej
 • zagęszczania preparatów białkowych i liofilizacji

Ekspresja białek w układach prokariotycznych i eukariotycznych

Posiadamy bagate doświadczenie w pracy z systemami produkcji białek rekombinowanych

 • Escherichia coli - System Tabora-Studiera
 • Escherichia coli - promotor laktozowy
 • Escherichia coli - promotor arabinozowy
 • Sacharomyces cerevisiae - system ekspresji konstytutynej i indukowanej
 • Pichia pastoris - system ekspresji konstytutywnej i indukowanej

Oczyszczanie białek

Nasza firma dysponuje systemami chromatografii niskociśnieniowej i średniociśnieniowej pozwalającymi na pracę w skali

 • laboratoryjnej do 1 g białka
 • pilotażowej do 50 g białka

Posiadamy szeroki wachlarz złóż chromatograficznych pozwalających na opracowanie i optymalizację procesu oczyszczania białek

 • złoża jonowymienne
 • złoża powinowactwowe
 • złoża hydrofobowe

Posiadamy systemy do diafiltracji (dializy) i zagęszczania białek

 • w skali laboratoryjnej od 50 do 500 ml
 • w skali pilotażowej od 100 litrów do 500 ml

Oferujemy również wydajne usuwanie DNA i RNA z preparatów białkowych

Oczyszczanie przeciwciał

Nasza firma oferuje oczyszczanie przeciwciał monoklonalnych oraz poliklonalnych z surowicy różnego pochodzenia i innych preparatów.

Oferujemy oczyszczanie przeciwciał w następujących układach chromatograficznych w skali laboratoryjnej:

 • oddzielenie mieszaniny przeciwciał IgG, IgM od pozostałych białek surowicy
 • oddzielenie przeciwciał IgG od pozostałych przeciwciał i białek surowicy
 • usuwanie wirusowego DNA i RNA z preparatów białkowych

Liofilizacja

Nasza firma dysponuje możliwością liofilizacji białek oraz innych preparatów do celów naukowych z użyciem liofilizatora Lyovac GT2 firmy Leybol