Thermo PNK

Termostabilna kinaza polinukleotydowa. Forma: roztwór o stężeniu 10 U/µl.
Numer katalogowyWielkośćCena nettoIlość
1016-50 500 U
    156,00 PLN
Instrukcja

Opis

Rekombinowany enzym produkowany przez szczep E. coli zawierający plazmid z wklonowanym genem kodujący termostabilną kinazę polinukleotydową z Pyrococcus woesei.

Kinaza Thermo PNK, katalizuje reakcję fosforylacji końca 5' jednoniciowej i dwuniciowej cząsteczki DNA lub RNA w obecności ATP. Enzym jest termostabilny i wykazuje maksymalną aktywność w temperaturze 70-75 °C. Aktywność jest inhibowana w 50%, gdy stężenie jonów soli przekroczy 100 mM. Obecność dNTPs nie wpływa na aktywność enzymu.

Thermo PNK